Accountancy & Fiscaal Advies

 

 

Sociale premies per 1 juli 2004      
premie werkgever werknemer totaal max. inkomen  
AOW 0,00% 17,90% 17,90%   29.543,00 per jaar
ANW 0,00% 1,25% 1,25%   29.543,00 per jaar
AWBZ 0,00% 13,55% 13,55%   29.543,00 per jaar
WAO-basis 5,05% 0,00% 5,05%        167,00 per dag
WAO-rekenpremie 2,35% 0,00% 2,35%        167,00 per dag
WAZ 0,00% 0,00% 0,00%           0,00 per jaar
Wachtgeldverzekering (a) 1,30% 0,00% 1,30%        167,00 per dag
Werkloosheidsverzekering (b) 1,55% 5,80% 7,35%        167,00 per dag
ZFW (c) 6,75% 1,25% 8,00%        113,00 per dag
   a.  Gemiddelde voor bedrijven. Voor uitkeringsgerechtigden : 1,30%.
b.  Premiepercentage vanaf franchise van 57,- per dag.
   c.  Premie ZFW over AOW-uitkeringen 8,00%; over aanvullend pensioen 6,00%
4. Ziekenfondswet          
Loongrens     32.600,00 jonger dan 65 jaar
Loongrens     20.750,00 65 jaar en ouder
Loongrens     20.800,00 zelfstandigen
Gemiddelde nominale premie          221,67 per jaar per volwassene
  (afhankelijk van ziekenfonds)    
Voor meeverzekerde kinderen                -   geen premie verschuldigd
ZFW over AOW-uitkeringen   8,00%  
ZFW over aanvullend pensioen       6,00%  

Algemene heffingskorting < 65 jaar

  1.825,00 per jaar
Algemene heffingskorting > 65 jaar      857,00 per jaar

 

Disclaimer

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan postmaster@nautica.nu.
Laatst bijgewerkt: 18 September 2004