Accountancy & Fiscaal Advies

 

 

Sociale premies per 1 juli 2003
premie werkgever werknemer totaal max. inkomen  
AOW 0,00% 17,90% 17,90%   28.850,00 per jaar
ANW 0,00% 1,25% 1,25%   28.850,00 per jaar
AWBZ 0,00% 12,55% 12,55%   28.850,00 per jaar
WAO-basis 5,05% 0,00% 5,05%        165,00 per dag
WAO-rekenpremie 2,38% 0,00% 2,38%        165,00 per dag
WAZ (1) 8,80% 0,00% 8,80%   38.118,00 per jaar
Wachtgeldverzekering (2) 1,30% 0,00% 1,30%        165,00 per dag
Werkloosheidsverzekering (3) 1,55% 5,80% 7,35%        165,00 per dag
ZFW (4) 6,75% 1,70% 8,45%        111,00 per dag
1.  Met een franchise van 13.160,- per jaar
2.  Gemiddelde voor bedrijven.
  Voor uitkeringsgerechtigden : 0,89%.
3.  Premiepercentage vanaf franchise van 57,- per dag.
4. Ziekenfondswet          
Loongrens   31.750,00 jonger dan 65 jaar
Loongrens   20.200,00 65 jaar en ouder
Gemiddelde nominale premie        257,37 per jaar per volwassene
  (afhankelijk van ziekenfonds)  
Voor meeverzekerde kinderen              -   geen premie verschuldigd
ZFW over AOW-uitkeringen 8,45%  
ZFW over aanvullend pensioen 6,45%  

Disclaimer

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan postmaster@nautica.nu.
Laatst bijgewerkt: 23 September 2004