Accountancy voor:

 

Scheepvaart

Watersport

Nautische bedrijven

 

disclaimer Nieuws FAQ Producten Services Feedback Inhoud Links & Downloads

 

Jaarrekeningen en controles

Belangrijkste kenmerken

De wet eist dat de jaarrekening een zodanig inzicht geeft dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd over het vermogen en resultaat van een onderneming. De Raad voor de Jaarverslaggeving formuleert de richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening en het jaarverslag op basis van de wettelijke regelingen zoals vermeld in Titel 9 Boek 2 BW. U kunt van Nautica Management bv verwachten dat de hier genoemde richtlijnen nauwgezet en stipt zullen worden gevolgd.
Als doelstelling van de jaarrekening wordt in de wet genoemd: "De jaarrekening geeft volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het resultaat, alsmede voor zover de aard van een jaarrekening dat toelaat, omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit van de rechtspersoon"(art. 362, lid 1)
De wet is van toepassing op de volgende rechtspersonen:
  1. de naamloze vennootschap
  2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
  3. de coöperatieve vereniging
  4. de onderlinge waarborgmaatschappij
Nautica Management werkt in dit verband uitsluitend voor kleine rechtspersonen. Dit zijn rechtspersonen waarop tenminste 2 van de volgende criteria van toepassing zijn (2003):
  1. waarde van de activa volgens de balans met toelichting op de grondslag van verkrijgings- en vervaardigingsprijs niet meer dan € 3,5 miljoen
  2. De netto-omzet bedroeg niet meer dan € 7 miljoen
  3. Het gemiddeld aantal werknemers bedroeg niet meer dan 50
Daarnaast werkt Nautica Management bv uiteraard ook voor eenmanszaken, vennootschappen onder firma en maatschappen.

 

Formulier voor het aanvragen van informatie

Selecteer de gewenste items en geef aan hoe we u kunnen bereiken.

Neem kontakt met mij op voor nadere informatie.

Naam
Functie
Bedrijf
Adres
E-mail
Telefoon

Disclaimer

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan postmaster@nautica.nu.
Laatst bijgewerkt: 28 July 2003