Accountancy voor:

Scheepvaart

Watersport

Nautische bedrijven

en MKB

 

<a href="" target="_blank"><img src="http://www.rtl.nl/components/library/intern_banners/rtlnieuws/banner_rtlnieuws.gif" width="468" height="60" border="0"/></a> Help slachtoffers aardbeving AziŽ

disclaimer Nieuws FAQ Producten Services Feedback Inhoud Links & Downloads

 

 

Keuzemogelijkheid kapitaalverzekering Box1 alsnog te herzien

Belastingplichtigen krijgen de mogelijkheid om hun keuze voor het onderbrengen van de kapitaalverzekering in box 1 te herzien. De keuze om de kapitaalverzekering onder te brengen in box 1of box 3 heeft een aantal gevolgen voor belastingplichtigen. Een kapitaalverzekering eigen woning valt in box 1. Voor zulke polissen wordt dus geen rendement in box 3 belast.

Bij uitkering geldt voor deze kapitaalverzekeringen onder bepaalde voorwaarden een hoge vrijstelling. Kapitaalverzekeringen van vůůr 2001 vallen veelal automatisch in box 3 . Het is mogelijk de polis aan te passen om deze als kapitaalverzekering eigen woning in box 1 te laten vallen. In een aantal gevallen kan het voordeliger zijn om te kiezen voor box 3. Voor oude polissen geldt namelijk onder voorwaarden een ruime vrijstelling in box 3.

Veel mensen hebben zich dit onvoldoende gerealiseerd en hebben de polis toch laten aanpassen. Zij kunnen deze aanpassing nu alsnog ongedaan maken voordat de aangifte inkomstenbelasting over 2002 is ingediend, mits dit uiterlijk 31 december 2003 wordt gedaan.
 

Disclaimer

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan postmaster@nautica.nu.
Laatst bijgewerkt: 25 August 2002