Accountancy & Fiscaal Advies

disclaimer Nieuws FAQ Producten Services Feedback Inhoud Links & Downloads

 

 

Hypotheekrente op zeewaardig plezierjacht met vaste ligplaats bestemd voor permanente bewoning aftrekbaar


Sinds 1994 bezit een echtpaar een zeewaardig plezierjacht dat 14 meter lang is en 4,5 meter breed. Het jacht is gekocht voor permanente bewoning en beschikt over alle daarvoor noodzakelijke voorzieningen. Het dient ook in feite als hoofdverblijf van het echtpaar. Het heeft in de praktijk een vaste ligplaats in een jachthaven, die het op niet meer dan 20 dagen per jaar verlaat. Het echtpaar is van plan er in 2007 een wereldreis mee te maken. Voor de financiering van de aankoop heeft het echtpaar destijds een hypothecaire lening gesloten waarop in 1999 fl. 17.807 rente is betaald. Anders dan de inspecteur acht het Hof deze rente op grond van artikel 45, lid 5 onder 6e IB aftrekbaar. De vraag of het jacht duurzaam aan een plaats gebonden is beantwoordt het Hof bevestigend aan de hand van HR 20 september 2000 nr 34.153 BNB 2000/380c en 11 oktober 2000 nr 33.540 BNB 2000/381c.

Hof Den Haag: 01.02349,

Disclaimer

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan postmaster@nautica.nu.
Laatst bijgewerkt: 24 August 2002