Accountancy voor:

Scheepvaart

Watersport

Nautische bedrijven

en MKB

 

<a href="" target="_blank"><img src="http://www.rtl.nl/components/library/intern_banners/rtlnieuws/banner_rtlnieuws.gif" width="468" height="60" border="0"/></a> Help slachtoffers aardbeving AziŽ

disclaimer Nieuws FAQ Producten Services Feedback Inhoud Links & Downloads

 

 

Verklaring buitenlandse bankrekeningen

Onderzoek naar door Nederlandse ingezetenen in het buitenland aangehouden bankrekeningen

27-08-2002 --

De Belastingdienst en het openbaar ministerie zijn bezig met een onderzoek naar door Nederlandse ingezetenen in het buitenland aangehouden bankrekeningen. Het doel van het onderzoek is om vast te stellen in hoeverre de met deze bankrekeningen verband houdende inkomsten al dan niet zijn opgegeven in desbetreffende belastingaangiften. Dit onderzoek is in de loop van 2001 gestart en wordt ook voortgezet in 2002. De afgelopen maanden is in dagbladen en tijdschriften aan dit onderzoek aandacht besteed.
Belastingplichtigen die in verband met dit onderzoek over het verleden alsnog een juiste en volledige aangifte willen doen, dan wel met betrekking tot de in het buitenland aangehouden bankrekeningen de inspecteur alsnog juiste en volledige inlichtingen, gegevens of aanwijzingen wensen te verstekken, kunnen gebruik maken van het op deze website opgenomen formulier "Verklaring buitenlandse bankrekeningen" (word-document). In het onderdeel "Aanvullende informatie" is aangegeven welke aanvullende informatie door de inspecteur, na ontvangst van de verklaring, zal worden gevraagd.
De verklaring kan via de post worden ingestuurd. De informatie hiervoor treft u aan op het formulier.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de voor u bevoegde inspecteur.
Formulier "Verklaring buitenlandse bankrekeningen"
Aanvullende informatie

 ...

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Nautica Management BV
Merenborch 118 - 4132 HC Vianen
Tel: 0347-343800
Fax: 0347-343602
Internet: info@nautica.nu

Disclaimer

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan postmaster@nautica.nu.
Laatst bijgewerkt: 27 August 2002