Accountancy voor:

Scheepvaart

Watersport

Nautische bedrijven

en MKB

 

<a href="" target="_blank"><img src="http://www.rtl.nl/components/library/intern_banners/rtlnieuws/banner_rtlnieuws.gif" width="468" height="60" border="0"/></a> Help slachtoffers aardbeving Azië

disclaimer Nieuws FAQ Producten Services Feedback Inhoud Links & Downloads

 

 

  Privé-gebruik auto van de zaak

Prive gebruik Auto van de zaak 2001 - 2004

 
  Ter beschikking gestelde auto en privé-gebruik  
  Met ingang van 1 januari 2002 telt bij een ter beschikking gestelde auto het regelmatig woon-werkverkeer gedeeltelijk mee voor de hoogte van de bijtelling voor de inkomstenbelasting. Dit geldt zowel voor werknemers, ondernemers als voor resultaatgenieters. Voor het begrip regelmatig woon-werkverkeer is de 40-dagenregeling van belang. Als u met een ter beschikking gestelde auto naar het werk carpoolt, geldt voor het woon-werkverkeer een bijzondere regeling. Ook voor bepaalde bestelauto's geldt een bijzondere regeling.  
   
  Bent u Particulier? Raadpleeg dan voor meer informatie over het privé-gebruik van een ter beschikking gestelde auto het onderdeel 'Woon-werkverkeer' uit de Particulierensite. U volgt daarvoor vanaf de homepage het volgende pad: Belastingstelsel 2001\ Particulieren\ Belangrijke wijzigingen\ Woon-werkverkeer. Bent u Ondernemer? Raadpleeg dan de 'Mededeling van juni 2002' uit de Loonbelastingsite. U volgt daarvoor vanaf de homepage het volgende pad: Ondernemers\ Loonbelasting\ Nieuw in 2002. www.belastingdienst.nl
   
  Versoepelingen  
  De volgende versoepelingen zijn met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2002 van toepassing:  
 
De 40-dagenregeling is verruimd naar een 60-dagenregeling.
Voor een bestelauto waarop de 10%-regeling van toepassing is, wordt volstaan met een bijtelling van 2,5% als de bestelauto naast het woon-werkverkeer niet voor privé-doeleinden wordt gebruikt.
Voor een 2,5%-bestelauto waarop de 2,5%-regeling van toepassing is, wordt uitgegaan van een maximale catalogusprijs van € 18.000. De bijtelling is dan maximaal € 450. De werkgever kan dit voordeel belasten als een eindheffingsbestanddeel. Voor de werknemer geldt dan geen bijtelling meer voor de inkomstenbelasting.
 
  Omdat de versoepelingen pas in de loop van 2002 bekend zijn geworden, is het mogelijk dat u geen rittenregistratie heeft bijgehouden, terwijl dat wel zinvol zou zijn geweest. Daarom wordt goedgekeurd dat u vanaf 1 juni 2002 een rittenregistratie bijhoudt die u vervolgens tijdsevenredig herleidt naar een jaaradministratie. Voor de 2,5%-bestelauto mag u in plaats van een rittenregistratie op een andere manier aantonen dat er uitsluitend sprake is van woon-werkverkeer.  
   
  Prive gebruik Auto van de zaak 2001 - 2004


Hieronder treft u de aangekondigde wijzigingen aan op het gebied van de bijtelling voor het privé gebruik van een auto van de zaak. Grondslag van de bijtelling is de cataloguswaarde van de auto inclusief BTW.

Wijzigingen bijtelling bedrijfsauto met ingang van 2001
Op de jaaropgaaf 2001 dient opgaaf te worden gedaan van bedrijfsauto's met een geel en grijs kenteken; Woon-werk verkeer wordt niet als privé aangemerkt, maar als zakelijk;

 Prive kilometers  Bijtelling op jaarbasis
- 500 km -
501 km 4.000 km 15 %
4.001 km 7.000 km 20 %
7.001 km - 25 %Wijzigingen bijtelling bedrijfsauto met ingang van 2002
Woon-werk verkeer wordt alleen als zakelijk aangemerkt indien de medewerker meer dan 10 km en minder dan 30 km van zijn werk woont; 1/3 van het woon-werkverkeer tot 10 km of boven de 30 km wordt aangemerkt als privé verreden kilometers; De bijtelling voor een bedrijfsauto waarvan prive gebruik door aard en inrichting is beperkt, kan worden gesteld op een vast percentage 10.

 Prive kilometers  Bijtelling op jaarbasis
- 500 km -
501 km 3.000 km 10 %
3.001 km 6.000 km 15 %
6.001 km 8000 km 20 %
8.001 km - 25 %Wijzigingen bijtelling bedrijfsauto met ingang van 2003
2/3 van het woon-werkverkeer tot 10 km of boven de 30 km wordt aangemerkt als privé kilometers aangemerkt

 Prive kilometers  Bijtelling op jaarbasis
- 500 km -
501 km 3.500 km 10 %
3.501 km 7.500 km 15 %
7.501 km 9000 km 20 %
9.001 km - 25 %Wijzigingen bijtelling bedrijfsauto met ingang van 2004
Alle verreden kilometers voor woon-werkverkeer onder de 10 km en boven de 30 km worden aangemerkt als privé verreden kilometers.

 Prive kilometers  Bijtelling op jaarbasis
- 500 km -
501 km 4.000 km 10 %
4.001 km 8.000 km 15 %
8.001 km 10.000 km 20 %
10.001 km - 25 %


 

Bron: HFPfinance.nl

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Nautica Management BV
Merenborch 118 - 4132 HC Vianen
Tel: 0347-343800
Fax: 0347-343602
Internet: info@nautica.nu

Disclaimer

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan postmaster@nautica.nu.
Laatst bijgewerkt: 01 December 2002