Accountancy voor:

 

Scheepvaart

Watersport

Nautische bedrijven

 

disclaimer Nieuws FAQ Producten Services Feedback Inhoud Links & Downloads

 

Nu ook voor Accountantskantoren interessant.

Betere dienstverlening door gestructureerde aanlevering van jaarstukken, permanente opbouw en onderhoud van dossiers en archivering.

September 2002

Menig accountantskantoor kampt momenteel met de vraag hoe aan gekwalificeerd personeel te komen. De werkzaamheden zijn in de afgelopen jaren, ondanks de vereenvoudiging van de belastingwetgeving, alleen maar toegenomen. Ook de groei van vooral kleine ondernemingen laat een constante stijgende lijn zien. En op een gegeven moment vragen al deze zaken om de ondersteuning van een accountant of een administratiekantoor.

De werkzaamheden, waar het om gaat  zijn globaal in te delen in vier groepen:

Voorbewerking, verzamelen gegevens en documenten en eventueel inboeken.
Controle geboekte gegevens, verwerken correcties en memoriaalposten; eventuele (voor)besprekingen met de cliŽnt, voorafgaande journaalposten en afwerking.
Opstellen Jaarrekening, aangifte Vpb / IB en eindbespreking.
Samenstellen, indelen en bundelen van dossiers.

Al deze werkzaamheden zijn goed uitvoerbaar door externe specialisten, zonder dat de accountant zelf zijn (dure) uren hiervoor beschikbaar hoeft te stellen. Nautica Management heeft hiervoor de oplossing:

Jaarverslagen
Dossiers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
 

Nautica Management BV
Merenborch 118 - 4132 HC Vianen
Tel: 0347-343800
Fax: 0347-343602
Internet:
info@nautica.nu

of het betreffende product formulier invullen.

Disclaimer

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan postmaster@nautica.nu.
Laatst bijgewerkt: 18 September 2002