Accountancy & Fiscaal Advies

 

 

Minimumloon per 1 juli 2004

 

Voor een werknemer van 23 jaar of ouder is het brutominimumloon bij een volledig dienstverband per 1 juli 2004 onveranderd:

per maand       € 1264,80
per week €   291,90
per dag €     58,38

 

Wettelijke bruto minimumjeugdlonen per 1 juli 2004 (in euro’s)

 
Leeftijd % van het minimumloon   Per maand  Per week Per dag 
22 jaar 85% 1075,10 248,10 49,62
21 jaar 72.5% 917,00 211,60 42,32
20 jaar 61.5% 777,85 179,50 35,90
19 jaar 52.5% 664,00 153,25 30,65
18 jaar 45.5% 575,50 132,80 26,56
17 jaar 39.5% 499,60 115,30 23,06
16 jaar 34.5% 436,35 100,70 20,14
15 jaar 30% 379,45 87,55 17,51

 

Netto minimumloonbedragen in euro`s per 1 juli 2004

 

De netto bedragen zijn, anders dan de bruto bedragen, niet wettelijk bepaald. Ze kunnen per bedrijfstak of bedrijf verschillen. Dit komt door verschillen in inhoudingen op het loon, onder meer in verband met de premieheffing voor de sociale zekerheid. Door de verhoging van de AWBZ-premie dalen de nettobedragen voor een alleenstaande per 1 juli 2004 met een bedrag tot ongeveer 5 euro per maand.

In onderstaande bedragen zijn pensioen- en VUT-premies buiten beschouwing gelaten, evenals de nominale premies voor de Ziekenfondswet. De bedragen geven daarom alleen een globale aanduiding.

Netto minimumloonbedragen in euro’s per 1 juli 20041

Onderstaande tabel geeft ter indicatie de netto minimumloonbedragen voor een alleenstaande werknemer, die is geboren in 1947 of daarna.

Netto minimumloonbedragen per 1 juli 20041

leeftijd

per maand

per week

23 jaar en ouder

1046

241

22 jaar

902

208

21 jaar

783

181

20 jaar

678

156

19 jaar

591

136

18 jaar

526

121

17 jaar

477

110

16 jaar

431

99

15 jaar

375

86

1 Afgerond op hele euro’s.

De genoemde bedragen hebben betrekking op iemand zonder kinderen. Geen rekening is gehouden met de heffingskorting waar een eventuele partner recht op heeft.

Disclaimer

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan postmaster@nautica.nu.
Laatst bijgewerkt: 14 September 2004