Accountancy & Fiscaal Advies

 

 

 

Minimumloon per 1 juli 2003

   
Leeftijd Bruto Netto
23   1.264,80   1.030,00
22   1.075,10      894,00
21      917,00      776,00
20      777,85      671,00
19      664,00      586,00
18      575,50      520,00
17      499,60      471,00
16      436,35      429,00
15      379,45      373,00
De nettobedragen kunnen, afhankelijk van de bedrijfstak of van het bedrijf, verschillen. Dit komt door verschillen in inhoudingen op het loon, onder andere in verband met de premieheffing voor de sociale verzekeringen. Pensioen en VUT-premies zijn bijvoorbeeld buiten beschouwing gelaten evenals de nominale premies voor de Ziekenfondswet. De bedragen geven daarom alleen een globale indruk.

Minimumloon per 1 januari 2003

Disclaimer

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan postmaster@nautica.nu.
Laatst bijgewerkt: 14 September 2004