Accountancy & Fiscaal Advies

disclaimer Nieuws FAQ Producten Services Feedback Inhoud Links & Downloads

 

 

Feestdagenregeling afgeschaft

De al jaren zo gebruikelijke feestdagenregeling (het Kerstpakket) is afgeschaft. Dit betekent dat het kerstpakket vanaf nu tot het loon gerekend moet worden. Dit geldt dan ook voor andere gelegenheidsuitkeringen, zoals Sinterklaas of een jubileum.

Wel is het mogelijk, dat de werkgever de loonheffing voor zijn rekening neemt in de vorm van eindheffing. In dat geval komt de bedoelde verstrekking niet op de loonstrook van de werknemer te staan, maar draait de werkgever wel op voor de af te dragen loonheffing. Wordt de uitkering in de vorm van een geschenk verstrekt, dan zal de werkgever de waarde daarvan moeten vaststellen om te bepalen welk bedrag bij het loon van de werknemer moet worden opgeteld. In principe geldt hierbij de waarde in het economische verkeer (WEV).

Het is echter goed voor te stellen, dat de werkgever besluit om het extraatje voortaan contant uit te betalen. Dat scheelt wel in de administratieve rompslomp, maar de loonheffing dient gewoon plaats te vinden.

 

Dit schrijft de fiscus:

Eindheffing kleine verstrekkingen en feestdagen

Tot 1 januari 2003 mocht u eindheffing toepassen over verstrekkingen aan werknemers met een waarde in het economische verkeer (WEV) van maximaal 23 per verstrekking en 272 per jaar. Sinds 1 januari 2003 is de waarde van de maximale verstrekking verhoogd van 23 naar 136 (zie paragraaf 21.4 van de Handleiding 2003). Het maximum per jaar blijft 272.

De verhoging van de maximale waarde van de verstrekking houdt verband met de afschaffing van de feestdagenregeling. Geschenken aan werknemers die onder de feestdagenregeling onbelast waren, moet u sinds 1 januari 2003 tot het loon rekenen. U kunt de eindheffing toepassen als u een geschenk verstrekt bij uw jubileum of bij een persoonlijke feestdag van de werknemer (zie paragraaf 21.4 van de Handleiding 2003). Bij andere geschenken met een waarde van maximaal 136 kunt u nu ook eindheffing toepassen.

Disclaimer

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan postmaster@nautica.nu.
Laatst bijgewerkt: 05 March 2003