Accountancy & Fiscaal Advies

disclaimer Nieuws FAQ Producten Services Feedback Inhoud Links & Downloads

 

 

Bedrijfssparen 2003

Het demissionaire kabinet heeft opnieuw een akkoord bereikt over het spaarloon. De andere vormen van bedrijfssparen, zoals het premiesparen, zijn afgeschaft. In 2003 kunt u maximaal 613 euro via de spaarloonregeling inleggen. Voorheen bedroeg dit 788 euro.

Eerder wilde het demissionaire kabinet niet verder gaan dan 470 euro, maar onder druk van de sociale partners is dit bedrag verhoogd. Het kabinet draait op voor de helft van de extra kosten, de andere helft wordt gefinancierd door de sociale partners. Het akkoord is gesloten voor een jaar.

De huidige tegoeden van premiespaar- en winstdeelregelingen mag u vanaf 1 januari 2003 belasting- en premievrij deblokkeren. Behalve de bedragen die u in 2002 heeft ingelegd, die komen pas in 2004 vrij. Voor de spaarloonregeling vallen echter alleen de opgebouwde tegoeden over 1999 en 2000 per 1 januari 2003 vrij, en geldt voor de overige jaren nog steeds de blokkeringtermijn van vier jaar.

 

De spaarloonregeling blijft in 2003 bestaan
Het geblokkeerde spaarloontegoed is net als in 2002 tot een bedrag van 
17.025 per belastingplichtige vrijgesteld van heffing in BOX 3.
De tegoeden tot en met 2000 opgebouwd zijn vrijgevallen per 1-1-2003.
Jaar Maximaal te Vrijval per Vrijstelling
deelname sparen in 2003 01-01-2003 BOX 3
1998 1670 ja nee
1999 1706 ja nee
2000 1736 ja nee
2001 1736 nee, 4 jaar geblokkeerd ja
2002   788 nee, 4 jaar geblokkeerd ja
2003   613 nee, 4 jaar geblokkeerd ja
       

 

 

Spaarloon wordt levensloopregeling

De huidige spaarloonregeling wordt zeer waarschijnlijk vervangen door een nieuwe 'levensloopregeling'. Daarmee zal het belastingvoordeel voor spaarders veel kleiner worden.
Het nieuwe kabinet wil hiermee bevorderen dat mensen sparen voor meer vrije tijd, zoals een zorgverlof of een sabbatical. Vergelijkbaar met het pensioenstelsel is sparen voor vrije tijd belastingvrij, maar wordt opnemen van spaargeld belast.

Levensloopregeling wordt voorlopig uitgesteld

januari 2003

De voorgestelde levensloopregeling gaat in ieder geval nog niet in per 1 januari 2003. Besloten is om de vormgeving van een dergelijke regeling, waarvan de Verlofknip een onderdeel zal zijn, aan het toekomstige kabinet over te laten. De regeling moet dan in 2004 van start gaan. Overigens is het wel mogelijk om voor verlof te sparen: de organisatie kan hiervoor de reeds twee jaar bestaande verlofspaarregeling inschakelen. Met deze regeling is het mogelijk om maximaal 10% van het jaarsalaris te sparen. Zodra de werknemer dan verlof opneemt, wordt het gespaarde tegoed aan hem uitgekeerd


Disclaimer

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan postmaster@nautica.nu.
Laatst bijgewerkt: 12 April 2003