Accountancy & Fiscaal Advies

 

 

Aftrek werkkamer

casus

Ondernemer A heeft een eigen woning met een WOZ-waarde van € 300.000. In de woning heeft hij een kantoor dat circa 30 procent van het totale vloeroppervlak van de woning bestrijkt. Aan die ruimte is dus een WOZ-waarde van € 100.000 toegerekend. Het kantoor wordt uitsluitend gebruikt voor de bedrijfsvoering.

Wat is fiscaal de slimste route voor de aftrek van de kosten van de werkkamer?

Uitwerking:

Drie keuzes:

  1. Als het vloeroppervlak groter is dan 1/3 van het totale woonoppervlak, kunt u de kosten van de werkkamer volledig in aftrek brengen in BOX I. De werkkamer moet dan wel zijn aan te merken als een fysiek zelfstandig onderdeel van de woning. Voor die zelfstandigheid is een belangrijke aanwijzing of de ruimte beschikt over een eigen rechtstreekse toegang van buitenaf.

          In die situatie kan de ondernemer de werkkamer als privé-persoon verhuren aan zijn onderneming.

Stel, hij rekent € 10.000 huur per jaar. Die huurprijs kan eventueel nog verhoogd worden met vergoeding voor de kosten van energie en inrichting. A ontvangt die € 10.000 in privé. Omdat hij verhuurt onder de zogenaamde terbescgikkingsstellingsregeling (tbs), moet hij dat bedrag aangeven in BOX I. Daar mag hij de vaste lasten van in mindering brengen, zoals OZB, (opstal)verzekering en circa 3% afschrijving per jaar. Over het restant betaalt hij maximaal 52% belasting en hij incasseert daardoor netto circa € 4800 per jaar.

Heeft hij nog een hypotheekschuld op de woning, dan moet A die ook splitsen. De rente blijft overigens aftrekbaar in BOX I (deels als hypotheekrente eigen woning en deels op grond van de tbs-regeling). Maar als dit regime op A van toepassing is en hij zou de woning in de toekomst verkopen, dan moet hij met de fiscus afrekenen over de waardeaangroei van de werkkamer (tegen - nu - maximaal 52%). Stel de werkkamer is op het moment van ingebruikname (deze datum wordt niet geacht voor 1 januari 2001 te liggen) € 100.000 en bij verkoop € 150.000. Over de waardeaangroei van € 50.000 moet hij dan maximaal 52% belasting afrekenen.

  1. Stel dat A niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet. Dan is bij het duurzaam ter beschikking stellen van de werkkamer sprake van belastingheffing in BOX III. De WOZ-waarde van de werkkamer wordt belast in BOX III. De hypotheekschuld is van de WOZ-waarde aftrekbaar. A betaalt effectief 1,2% belasting over het saldo. Hij mag vervolgens maximaal het bedrag van de heffing in BOX III in BOX I aftrekken van de winst uit onderneming. Dat levert een klein tariefsvoordeel op.

 

  1. A kan tenslotte ook besluiten de gehele woning (inclusief de werkkamer) belastingtechnisch blijven te beschouwen als eigen woning. Hij kiest voor bijtelling van het eigen woningforfait (0,8% van de WOZ-waarde), minus de hypotheekrente. Over de bijtelling betaalt hij in BOX I maximaal 52% belasting. De kosten van de werkkamer vallen nu tussen wal en schip.

 

Disclaimer

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan postmaster@nautica.nu.
Laatst bijgewerkt: 07 March 2003