Accountancy & Fiscaal Advies

disclaimer Nieuws FAQ Producten Services Feedback Inhoud Links & Downloads

 

 

Aangifte Inkomstenbelasting 2002

Checklist Inkomstenbelasting 2002

Loon uit (vroegere) dienstbetrekking

Situatie

Ja / Nee

Te leveren gegevens/bescheiden

U heeft loon uit dienstbetrekking

Ja

Jaaropgave v/d werkgever(s)

U reist met OV

(woon-werk)

Ja

Een OV-verklaring, de plaats van uw werk en de enkele reisafstand naar werk

U gaat met de fiets

Ja

Geef aan wat de plaats van uw werk is en de enkele reisafstand woning-werk. (Met ingang van 2003 vervallen.)

U gaat met de auto

Ja

Er is geen aftrek wegens reiskosten mogelijk

U heeft een uitkering

Ja

Jaaropgave v/d uitkeringsinstantie

U heeft een auto van de zaak

Ja

Vermeld op de bijlage: het merk, type en bouwjaar van de auto, de periode waarin u over deze auto beschikte en de cataloguswaarde (inclusief BTW!). Vraag eventueel na bij uw dealer.

U rijdt priv� met de auto van de zaak

Ja

Dan zult u een bijtelling krijgen van in principe 25% v/d cataloguswaarde

 

Nee

Dan zult u een volledige km-administratie moeten overleggen

 

Af en toe priv�

Dan heeft u een volledige km-administratie met daarin het aantal priv�-kilometers

 

Vergoeding betaald

Geef aan hoeveel u aan uw werkgever heeft betaald in 2002 voor het priv�-gebruik

Overige werkzaamheden

Ja

Dit kan zijn Alfahulp, werk als freelancer, werk middels de opting-in regeling, of andere bijverdiensten. Maak een opstelling van de inkomsten of stuur een jaaropgave mee

Lijfrente/koopsompolis

Ja

Een kopie van het polisblad en een kopie van het bankafschrift waarop de betaling staat. Indien u meent een hogere lijfrente-aftrek in aanmerking te kunnen nemen, dan dient u dit hier aan te geven. Hiervoor is een aparte (intensieve) berekening noodzakelijk ►

Eigen woning

Ja

Kopie van de WOZ-beschikking van begin 2002 of de aanslag v/d gemeente

Hypotheek

Ja

Kopie van de jaaropgave over 2002

Kapitaal-/levensverzekering

Ja

Geef aan of deze is afgesloten voor 14 september 1999; indien u de uitkering wilt gebruiken voor aflossing van de hypotheekschuld ivm aan de eigen woning. Voor onduidelijkheden: kijk naar de polis en neem contact op met uw verzekeringsadviseur.

Kinderopvang

Ja

Geef aan of het naschoolse, buitenschoolse of ander opvang betreft en de kosten; Geef aan hoeveel dagen per week, uren per dag en welke periode het was in 2002

Vergoeding werkgever

Ja

Geef aan of op de nota nog een bijdrage door u wordt ontvangen v/d werkgever

Alimentatie ex partner

Ja

Betaald aan uw ex-partner of aan de sociale dienst: opgave van betaalde bedrag

 

Voor uw Kinderen

Verblijft uw kind(eren) bij uw ex-partner en betaalt u een bijdrage van meer dan euro 359,= per kwartaal per kind: geef het betaalde bedrag op

Ziektekosten

Ja

Geef een opsomming van: betaalde premie voor ZFW, ziektekostenverzekering, tandarts- en ziektekosten voor eigen rekening etc.

Verzekering voor arbeidsongeschiktheid

Ja

Kopie van de polis en de betalingswijze

Giften

Ja

Geef een opsomming van de bedragen die u in 2002 heeft betaald per goed doel

Studiekosten

Ja

Indien het is voor een toekomstig beroep dan is aftrek mogelijk, niet voor hobby Opsomming van: schoolgeld, examengeld, boeken, reiskosten etc voor de studie

(Spaar)-Bankrekening

Ja

Een jaaropgave met daarop het saldo op 1/1/2002 en op 31/12/2002

Rente

Ja

Rente ontvangen in het jaar 2002 die betrekking heeft op 2000

Schulden

Ja

Een jaaropgave met daarop het saldo op 1/1/2002 en op 31/12/2002

Heeft u kinderen

Ja

Vermeld op een bijlage de voorletters en geboortedata van de kinderen

Voorlopige teruggave(VT)

Ja

Heeft u een VT 2002 gehad voor de eigen woning of voor de algemene heffings- en/of kinderkorting voor de partner, voeg dan een kopie bij van de aanslag

 Inkomsten uit onderneming

U geniet winst uit onderneming

Ja

Dan dient u apart een afspraak te maken voor de verzorging van de aangifte en de jaarrekening.

 

 

 

 

 

Disclaimer

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan postmaster@nautica.nu.
Laatst bijgewerkt: 10 May 2003