Accountancy & Fiscaal Advies

disclaimer Nieuws FAQ Producten Services Feedback Inhoud Links & Downloads

 

 

Persoonsgebonden aftrek

 

Persoonsgebonden aftrek is het gezamenlijk bedrag van:

a.         a.    de in het kalenderjaar op de belastingplichtige drukkende persoonsgebonden aftrekposten en

b.         b.    het gedeelte van de persoonsgebonden aftrek van voorgaande jaren dat niet eerder in aanmerking is          genomen.

 

Persoonsgebonden aftrekposten zijn de:

 

        uitgaven voor onderhoudsverplichtingen (alimentatiebetalingen);

        verliezen op beleggingen in durfkapitaal (vroeger: Tante Agaathleningen);

        buitengewone uitgaven (voor ziekte e.d.);

        uitgaven voor levensonderhoud kinderen;

        weekenduitgaven voor gehandicapte kinderen;

        scholingsuitgaven;

        uitgaven voor monumentenpanden;

        aftrekbare giften.

 

De persoonsgebonden aftrek wordt allereerst in mindering gebracht op het belastbaar inkomen in box 1, en daarna achtereenvolgens op box 3 en box 2. Is het belastbaar inkomen in de drie boxen niet toereikend, dan wordt het restant van de persoonsgebonden aftrek doorgeschoven voor verrekening in het volgend jaar.

 

Aanvankelijk was in het Belastingplan 2001 voorgesteld om ook persoonsgebonden aftrekbedragen voor maatschappelijke beleggingen en voor beleggingen in durfkapitaal in de wet op te nemen. Via amendementen in de Tweede Kamer zijn deze aftrekposten omgezet in twee extra heffingskortingen ter grootte van 1,3% van het in Box 3 vrijgestelde bedrag.

 

Plan uw 'persoonsgebonden aftrek' goed!

Indien het belastbaar inkomen in box 1 niet toereikend is, moet verrekening plaatsvinden met het inkomen in box 3 en (daarna) box 2. Dat betekent een verrekening tegen het 30% of 25%-tarief! Dit nadelig effect treedt onder meer op bij een afkoop van alimentatie.

 

De inspecteur stelt het bedrag van de persoonsgebonden aftrek, die op enig tijdstip niet in aanmerking is genomen, vast bij beschikking. Hierop is bezwaar mogelijk.

 

Disclaimer

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan postmaster@nautica.nu.
Laatst bijgewerkt: 15 November 2002