Accountancy & Fiscaal Advies

disclaimer Nieuws FAQ Producten Services Feedback Inhoud Links & Downloads

 

 

BTW-aftrek op kilometervergoeding vervalt

Per 1 oktober 2002 vervalt de BTW-aftrek op betaalde kilometervergoedingen. Het gaat hierbij om de situatie van een werknemer die zijn privé-auto voor zakelijke ritten gebruikt, en daarvoor van zijn werkgever een kilometervergoeding ontvangt. Tot 1 oktober 2002 mag de werkgever de BTW (12%) op deze kilometervergoedingen aftrekken. Ook de BTW-aftrek op door de werknemer gemaakte verblijfs- en andere reiskosten komt te vervallen.

In Nederland gold dat de BTW-teruggave over de kosten van het gebruik van de auto (garage, brandstof etc.) voor zakelijke doeleinden op deze manier toch gerealiseerd kon worden. Echter, omdat Europese BTW-regels voorgaan boven de nationale, en in de Europese BTW-wet gesteld wordt dat er geen BTW-aftrek mag plaatsvinden over kosten die niet door de werkgever zelf zijn gemaakt en waarvan hij derhalve geen op naam staande facturen kan overleggen, moest de Nederlandse regering zijn wetgeving aanpassen.

TIP: Een werkgever kan de BTW-aftrek van 12% behouden door vanaf 1 oktober 2002 werknemers bijvoorbeeld een creditcard mee te geven en alle rekeningen op naam van het bedrijf te laten zetten.

Gevolgen voor uw administratie

Per 1 oktober 2002 zult u de BTW-code, die u voor het boeken van kilometervergoedingen gebruikt, moeten wijzigen van 12% naar 0%.

 

Disclaimer

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan postmaster@nautica.nu.
Laatst bijgewerkt: 13 October 2002